Юридичним особам

  "Як стати нашим клієнтом?"

  Документи необхідні для укладання договору на постачання газу

   Для юридичної особи – резидента України:

  • виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
  • довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) (видається органом статистики);
  • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП), повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду (якщо державна реєстрація юридичної особи проведена до 17 грудня 2012р.);
  • виписка із статуту (титульна, сторінка з підписом особи, уповноваженої на підписання статуту, сторінка з посвідчувальним написом нотаріуса, що завіряв статут, а також сторінки, що містять відомості про найменування і місцезнаходження юридичної особи, види діяльності, повноваження органів управління);
  • протокол і наказ про призначення керівника (у разі підписання Договору керівником) або доручення/довіреність на особу, уповноважену підписувати Договір;
  • свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо Контрагент є платником ПДВ); свідоцтво платника єдиного податку (у разі, якщо Контрагент є платником єдиного податку);

   Для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – резидента України:

  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
  • документ, що посвідчує фізичну особу (паспорт громадянина України (сторінки, на яких є фотографії, а також вказані: прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий паспорт, місце реєстрації);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;
  • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП);
  • свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо контрагент є платником ПДВ);
  • свідоцтво платника єдиного податку (у разі, якщо контрагент є платником єдиного податку);
  • заява про згоду на обробку персональних даних (оригінал);

   Для фізичної особи – резидента України:

  • паспорт (сторінки, на яких є фотографії, а також вказані: прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий паспорт, місце реєстрації);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;
  • заява про згоду на обробку персональних даних (оригінал);

   Для юридичних осіб – нерезидентів України:

  • документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витягі з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), легалізовані належним чином;
  • положення про філіюабопредставництво;
  • довіреність на здійсненняпредставницькихфункцій, оформленузгідно з законом країни, де офіційнозареєстровано контору іноземногосуб’єктагосподарськоїдіяльності;
  • Документи, зазначенівище, мають бути нотаріальнозасвідчені за місцемїхвидачі і легалізованіналежним чином в консульськихустановах, якіпредставляютьУкраїну.
  • Свідоцтво про реєстраціюпредставництва/філіївідМіністерстваекономічногорозвитку і торгівліУкраїни;
  • виписка/витяг з Єдиного державного реєструюридичнихосіб і фізичнихосіб-підприємців (видаєтьсядержавнимреєстратором);
  • довідка з Єдиного державного реєструпідприємств і організаційУкраїни (ЄДРПОУ) (видається органом статистики);
  • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП), повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду

   Реквізити для оплати за природний газ не побутовими споживачами:

   Код ЄДРПОУ 43498880,

   ІПН 434988819187,

   АБ «Укргазбанк», МФО 320478,

   UA 43204780000026031924433597