Права та обов’язки споживача

  Права та обов’язки споживача природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

  Споживач, який не є побутовим зобов’язаний, зокрема:

  • дотримуватись вимог Правил постачання;
  • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
  • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
  • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
  • забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
  • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
  • відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
  • перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
  • інших випадках, передбачених Правилами постачання та чинним законодавством.

  Споживач, який не є побутовим має право, зокрема, на:

  • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
  • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, але на різні розрахункові періоди;
  • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
  • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
  • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
  • інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.